LIÊN HỆ

Trụ sở chính công ty tại Ý

 ALTOPIANO TRENTINO S.R.L

Công ty phân phối chính thức tại Việt Nam

 HKD INDUSTRY AND TRADING COMPANY LIMITED

Nhà máy Bếp Từ – Sản xuất tại Ý ( Made in italy)

Nhà máy Hút Mùi – Sản xuất tại Ý ( Made in italy)

Nhà máy Chảo – Sản xuất tại Ý ( Made in italy)

NHÀ MÁY SẢN XUẤT 1: CNTT01234567890

NHÀ MÁY SẢN XUẤT 2

Nhà máy kính – Sản xuất tại Pháp ( Made in France )

Nhà máy Cơ sở 1 tại Pháp thành lập năm 1665 đến nay là 358 Năm

Trụ sở điều hành tại Pháp

Nhà máy cơ sở 2 tại Mỹ

Nhà máy cơ sở 3 tại Thái Lan

Nhà máy và văn phòng EGO – Đức  ( Tổng  30 Quốc gia và 98 trụ sở đại diện công ty 

GERMANY E.G.O. Produktion GmbH & Co. KG Blanc-und-Fischer-Platz 1-3 75038 Oberderdingen Postal adress: P.O. Box 1180 75032 Oberderdingen

FRANCE E.G.O. Elektro Geräte AG Etablissement Français 1, rue Wangari Maathai 57140 Norroy-Le-Veneur Distributor: P.H.T. New Co 77 rue de Metz 57140 Saulny

ITALY E.G.O. Italia Srl VIA DIRETTISSIMA DEL CONERO 29 60021 Camerano, Ancona E.G.O. Elektro-Geräte AG Sede Secondaria Italiana Via Enrico Mattei, 21 28100 Novara Distributor: REPA Italia s.r.l. a socio unico Via Voltri 80 47522 Cesena

FORM LIÊN HỆ

    BẢN ĐỒ CHỈ DẪN